fr  |  lu  |  de  |  en

Links

www.mfi.public.lu

Ministère de la Famille et de l'Intégration.


www.liewensufank.lu

D'Initiativ Liewensufank ass eng Asbl déi als Zil huet, d'Bedingunge ronderëm d'Gebuert an d'Elterendosinn ze verbesseren an zukënfteg Eltere mat villen Informatiounen a Berodung ze ënnerstëtzen an ze begleeden.


www.kannerschlass.lu

D'Fondatioun Kannerschlass ass eng Asbl déi mam Ministère de la Famille, der Stad Esch an der Stad Lëtzebuerg Konventiounen ofgeschloss huet. Si besteet aus verschiddenen Opnahmestrukturen, mä ass awer virun allem och eng Hëllefsstruktur fir Kanner a Jugendlecher, esou ewéi hir Famillen, aus dem ganze Land.


www.fed.lu

D'Associatioun huet als Zil de Fraen, hire Kanner, a jonke Meedercher eng Hëllef an eng Sécherheet géint Gewalt an der Partnerschaft ze bidden. Dës Hëllef fënnt een an de Fraenhaiser an an den Informatiounszentre vun der Associatioun.